2016 Öğretmenlerin İl Dışı Yer Değiştirme Sonuçları

Ana Sayfa » Sendikalar » Habercilerin kurum idari kurul ve toplu sözleşme talepleri

Habercilerin kurum idari kurul ve toplu sözleşme talepleri

Habercilerin kurum idari kurul ve toplu sözleşme talepleri

 
 
Habercilerin kurum idari kurul ve toplu sözleşme talepleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 07 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan sonuçlara göre hizmet kolumuzda toplam 12.377 bin Üye sayısı ile TÜRK HABER SEN YETKİLİ SENDİKADIR.

TÜRK HABER SEN KURUM İDARİ KURUL VE TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 07 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan sonuçlara göre hizmet kolumuzda toplam 12.377 bin Üye sayısı ile TÜRK HABER SEN YETKİLİ SENDİKADIR.

 Çalışma barışının devamlılığı, verimliliğin artırılması, kaliteli ve güler yüzlü hizmetin sunulabilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun sağlanabilmesi için kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi büyük önem az etmektedir.

 Toplu Sözleşme kanununun gecikmesi üzerine PTT Genel Müdürlüğü ile Kurum İdari Kurul >Toplantısı yapmayı kararlaştırdık ve Nisan ayının ilk haftasında bu toplantı gerçekleştirilecektir.

 Bu amaçla sendikamızın AR-GE merkezinde hazırlanan hizmet kolumuzda çalışanlara yönelik genel ve kurumlara ilişkin toplu sözleşme taleplerimizin şunlar.
Taleplerimizi okuduktan sonra ilave etmek istedikleriniz, öneri ve taleplerimizi sendikamıza bildirmenizi özellikle istiyoruz. 

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU SÖZLEŞME  ve KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİMİZ

MADDE 1- PTT’nin memur alımını kısıtlayan Finansman kararnamesinden çıkarılması.   1-GEREKÇE

Anayasanın 128’nci maddesi; Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” getirmiştir. Ancak her yıl yayımlanan Firansman kararnamesinde 10/1 oranında personel alınması kurumda büyük sıkıntı aratmış, ihtiyaçlar taşeron elemanı eliyle karşılanma yoluna gidilmiştir. Bundan dolayı hizmetlerin kalitesinde büyük düşüşler olurken, kurumun prestiji sarsılmıştır. Bu amaçla PTT Genel Müdürlüğünün personel alımını kısıtlayan Finansman kararnamesinden muaf tutulması için çalışma yapılması.

MADDE 2- Personel ihtiyacının ve cihetlerin belirlenmesinin kurulacak komisyon marifetiyle yapılması.   2-GEREKÇE:

PTT’nin yapmış olduğu hizmet çeşidi son yıllarda artmıştır. Ancak bunun karşılığında yeterli personel alımı yapılmamıştır. Mevcut personel üzerindeki iş yükünün artması sebebiyle halen çalışan personelin ağır mesai şartları içinde doğal olarak kaliteli hizmet üretmesi ve müşteri memnuniyetini sağlaması mümkün görülmemektedir. 171 yıllık güvenin, itibarın yok edilmemesi adına yaptığımız işlerin alt yapısını çok iyi oluşturduktan sonra o işe başlamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.  Yıllardır kamu hizmeti üreten ve vatandaşın güvenini kazanan PTT’nin, ucuz iş yapmaktan ziyade kaliteli iş yapmasının kurumun geleceği açısından da önem arz etmektedir. Artık günümüzde bu işi yapan çok sayıda özel sektör bulunmaktadır, vatandaş PTT’nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde özel sektöre kaçması kaçınılmaz olacaktır. İş hacminin artmasına rağmen Genel Müdürlükçe son yıllarda yapılan şef, memur ve dağıtıcı norm kadro çalışmalarında normlar sürekli azaltılmıştır. 

Başmüdürlük ihtisas servislerinde personel çok azalmış, bazı servislerde bulunan kişinin emekli olması durumunda o işi yapacak personel ile Özellikle merkezlerde ve diğer birimlerde yardımcı veznedar bulunmamaktadır.

Ayrıca, cihetlerin belirlenmesinde de ciddi mağduriyetler yaşanmakta olup, şehirler enine ve boyuna büyürken nüfus artmış ancak aynı oranda cihetler küçültülmüş, bu oranda dağıtıcı sayısı azaltılmıştır. Cihetlerin sağlıklı belirlenmesi ve sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla 01.03.2011 tarihinde cihetlerin eşleştirilmesi adı altında bir genelge yayımlanmış, ancak bugüne kadar bu genelge uygulanmamıştır. Norm kadro çalışmalarının ve cihetlerin sağlıklı yapılabilmesi için  bu çalışmaların , bir komisyon marifetiyle yapılması, bu komisyona hizmet kolunda en çok üye yapmış üç sendikadan   birer temsilcisinin de katılması, komisyonun aldığı kararların genel müdürlük tarafından değiştirilmeden mutlaka hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.  Başmüdürlük ve merkezlerde de yapılacak olan norm ve işgücü çalışmalarının aynı komisyon

marifetiyle yapılması.

MADDE 3-Zorunlu personelin dışında, Personel ihtiyacının dağıtıcı unvanıyla alınarak karşılanması.   3-GEREKÇE

2012 yılından itibaren PTT’de Personel ihtiyacının zorunlu personelin dışında dağıtıcı personel unvanıyla alınarak yapılması ve alınan personelin gerekli eğitimi aldıktan sonra dağıtım merkezlerinde işe başlatılması. Alınacak personel Kurumun asli hizmetlerinden olan Dağıtım birimlerinde gerekli hizmeti verdikten sonra üç yıl görev yapmış dört yıllık fakülte mezunu dağıtıcıların ihtiyaç bulunan merkez ve başmüdürlüklere memur olarak atamalarının yapılması. Eğer bu yapılmayacaksa, öncelikle dört yıllık fakülte mezunu en fazla üç yıllık dağıtıcılık görevini yapmış olan personel memur kadrolarına geçirildikten sonra memur alınması.

Dört yıllık fakülte mezunu beş yılını doldurmuş dağıtıcıların dilekçe ile memur yapılmalarına ilişkin uygulamanın devam etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde büyük bir haksızlık ve adaletsizlik ortaya çıkacaktır.

Dört yıllık fakülte mezunu ve beş yılını doldurmuş dağıtıcılardan memurluğa geçişte engel teşkil eden uyarı, kınama alanların 10 yıl unvan yükselmesi yapamaz süresinin iki yıla indirilmesi.

MADDE 4- Kargo başmüdürlüğünün kurulması, personel ve araç ihtiyacının karşılanması.   4-GEREKÇE:

Kargo hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi için postadan ayrılarak Kargo Başmüdürlüğünün kurulması kurumun hizmetlerinin sunulmasında büyük katkı sağlayacaktır.  Rakiplerimizle yarışabilmemiz ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmemiz için yeterli personel ve araç alımı yapılması.

  Küçük merkezlerde günlük 150-200 arası kargo kabulü yapılmakta veya dağıtılmaktadır. Köy dağıtımı yapan aracın boş kaldığı zamanlarda kargo hizmetlerinde kullanılmaktadır. Bu durum kargo hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Coğrafi şartlarda göz önüne alınarak araç ihtiyacının yeniden tespit edilmesi, Müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla kargo sayısına bakılmaksızın her iş yerine en az bir araç verilmesi. Ayrıca kargonun kabulünde, yerinden teslim alınmasında ve dağıtımında personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar yaşanmaktadır. Yeterli personelin alınması ve işe başlamadan önce eğitim verilmesi. İllerde kargo cihetlerinin belirlenmesi, eksik cihetlerin kapatılması.

Kargonun kabulü PTT merkez ve şubeleri yerine, müstakil kargo şefliklerinde yapılması. Kargo kabul ve dağıtım merkezlerinin, araçların yanaşabileceği, kapalı alanının geniş ve uygun olmasına dikkat edilmesi.

Kargoya bu kadar önem verilirken, Kargo Müdürleri ile üç yıldır toplantı yapılmamıştır.Bunun büyük bir eksiklik olduğunu  ve en kısa zamanda toplantı yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

MADDE 5-Maaşlara düzey artışı yapılması   5-GEREKÇE

2011 yılının Yüksek Planlama Kurulu Kararı  gecikmeli olarak 21.10.2011 tarihinde yayımlanmıştır. Karar hazırlanmadan önce Yetkili Sendika olarak Toplu Görüşmelerde ve bu görüşmelerde sağlanan mutabakat sonucu 02 Şubat 2011 tarihinde katıldığımız toplantıda,   kurumlara skala yapma yetkisi verilmesi talebimiz kabul edilmiş, ancak tavan ve taban sınırlaması yüzünden personelimizin maaşlarında hiçbir artış yapılamayacağı, Genel Müdürlüğümüz tarafından ifade edilmiştir.

Ayrıca Hükümet, eşit işe eşit ücret adı altında bir çalışma yaparak 666 Sayılı KHK olarak 02.11.2011 tarihinde yayınlamıştır. Kurumlar arasında ücret adaletsizliğini ortadan kaldırmayı ve benzeri kadroların ücretlerinin eşitlenmesini amaçlayan bu çalışmayla PTT çalışanlarına büyük bir haksızlık yapılmıştır. 1986 yılında sözleşmeli statüye geçen personelimiz, 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi çalışan çok sayıda kadrodan daha fazla maaş alırken bugün geldiğimiz noktada, bu kadroların altına düşmüştür. Vergi dilimine tabi olması yüzünden almış olduğu yüzdelik artışlar üçüncü aydan itibaren vergiye gitmiş, ikinci dönem ise hiç artış alamamıştır.

                Oysa yapmış olduğu kamu hizmeti çeşidi, 7’den 170 çıkmıştır. Unutulmuş, itibarı kalmamış, sürekli zarar eden bir kurum bugün her türlü kamu hizmetini yapar ve KİT’lerin içerisinde kar eder hale gelmiştir. Bütün bu başarı personelimizin hizmetlisinden, genel müdürüne kadar büyük bir fedakarlıkla çalışmanın sonucunda elde edilmiştir.

                Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yıllardır yapılamayan ve hiyerarşisi bozulmuş maaşlarımızın düzeltilmesi imkanı elimizden alınırken, eşit işe eşit ücret çalışması ile personelimize ikinci bir darbe vurulmuştur.

                Türkiye Büyük Millet Meclisini ve sendikaları devre dışı bırakarak hazırlanmış olan YPK kararı ve eşit işe eşit ücret KHK’si ile;

                -Yaz-kış demeden haftanın altı günü günde kilometrelerce yol giden, bedenen ve fikren hizmet veren, senelik izninin tamamını veya büyük bölümünü hiç kullanamayan, her türlü mesleki hastalığa yakalanan, dayak yiyen, canından olan dağıtıcı kiminle eşitlenmiştir,

                -Merkez ve şubelerde zaruri ihtiyacını karşılamak için bile masasından kalkamayan, müşterinin her türlü hakaretine maruz kalan, bir günde yüzlerce işlem yapan, sahte parayla mücadele eden, gişe memurumuzun emsali kimdir,

                -Kurumun namusunu emanet etiğimiz, kadrodan bile sayılmayan, ama müdürlüğe vekalet ettirdiğimiz, hiçbir avantajı olmayan, milyarlarca lira parayı koruyan kollayan Veznedarın karşılığı hangi kurumda çalışmaktadır.

                Yeniden yapılanmada müdürlüklerin birleşmesi sonucu personel fazlalığı var diye içini boşalttığımız ihtisas servislerimizde kalan ve birleştirilen bütün müdürlüklerin işini tek başına yapan bir avuç personelimiz hangi memurla eşitlenmiştir.

                -Bugün illerde parmakla gösterilecek, başmüdürlükleri, merkez müdürlüklerini, şubeleri modern çalışma mekanları olarak inşa eden, içinin tesisatını kuran, çalıştıran ve bununla  övündüğümüz sistemin görünmeyen kahramanları teknik personeli  (Mühendisi, teknisyeni, teknikeri) kiminle eşitledik.

                Bütün bu yapılanlara baktığımızda PTT çalışanlarının bugün almış oldukları maaşın çok üzerinde bir maaşı hak ettiklerini gönül rahatlığı içerisinde söyleyebiliriz.

                Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile bazı kurumlarda skala çalışmasıyla birlikte, eşit işe eşit ücretten faydalanırken, az personelle çok sayıda kamu hizmetinin yapıldığı PTT Genel Müdürlüğümüzde Personelimizin moral ve motivasyonunu bozulmuş bütün bunlar yetmiyormuş gibi yöneticilerin kazanılmış hakkı ikramiyeleri de kaldırılmıştır. Kurumumuzda  çalışma barışının sağlanması personelimizin mağduriyetinin giderilmesi  PTT Genel Müdürlüğünün yetkisinde bulunmaktadır. Bu yetki  21.10.2011 tarihinde yayınlanan Yüksek Planlama Kurulu Kararının Sekizinci Maddesiyle kurumlarımıza verilmiştir. Sendikamızın talebi 399 Sayılı KHK’nin II sayılı cetveline tabi olarak çalışanlar için  bir çalışma yapılarak;

                -Birinci düzeyden maaş alan personelin,  maaşlarının ikinci düzeye çıkarılması,

                -İkinci düzeyden maaş alanların ise üçüncü düzeye çekilmesi,

                -Cumartesi-Pazar ve bayramlarda zorunlu çalışanlara ise fazla mesai ücretinin verilmesi, azda olsa çalışanlarımızın mağduriyetini giderecek ve çalışma şevk ve azmini artıracaktır.

 

-Dağıtımın sevk ve idaresini yapan Baş dağıtıcılarda şef kadar sorumluluk olmasına rağmen maaş skalasında istenilen yerde bulunmamaktadır. Bundan dolayı maaş skalasının düzeltilerek mağduriyetin giderilmesi.

MADDE 6- Bütün personele İkramiye verilmesi ayrıca Merkez ve Şubelerde PTT Bank kapsamında çalışanlara tazminat ödenmesi.   6-GEREKÇE:

Kurumun elde ettiği kar’dan çalışanlara (Kuruluş yıldönümü-Ramazan ve Kurban Bayramı ile Okulların açılışında) olmak üzere dört ikramiye,2 de teşvik ikramiyesi veya prim verilmesi. Ayrıca, PTT Bank kapsamında çalışanlara; 399 Sayılı KHK’nin  30’ncu maddenin  c  bendi gereğince 250 TL bankacılık tazminatı ve giyim yardımı yapılması.

 MADDE 7- Harcırahların artırılması.   7-GEREKÇE:

Geçici görevlendirmelerde personele ödenen harcırahların 399 Sayılı KHK’nin 30’ncu maddesinde yönetim kuruluna verilen yetkiyle artırılması.

 MADDE 8- Temsil ödeneğinin artırılması. Kutlama giderlerinin karşılanması.   8-GEREKÇE:

Müdürlere kadar ödenen temsil ödeneğinin %50 oranında artırılması.Ayrıca her yıl kutlanma talimatı verilen, kuruluş yıldönümü kutlamaları için merkez veya başmüdürlüklere gerekli ödeneğin aktarılması.

MADDE 9- Boş kadroların ilan edilmesi.   9-GEREKÇE:

Her yıl tayin taleplerinin yapıldığı Haziran ayından önce boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması. Tayin talepleri karşılandıktan sonra internet ortamında yayınlanması.

MADDE 10- Mesai sınırlamasının kaldırılması.   10-GEREKÇE:

666 Sayılı KHK ile fazla çalışma için getirilen 6 aylık sınırlamanın kaldırılması. Personelimizin büyük bölümü 50 saatin üzerinde fazla mesai yapmaktadır.

  MADDE 11-Personelin Görev tanımlarının yapılması.   11-GEREKÇE:

Personelin Görev tanımlarının yeniden yapılarak, grevleri dışında çalıştırılmaması. Başdağıtıcı ve dağıtıcıların posta yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları dışında iş yaptırılmaması. Dağıtım odasında düşüm işlemlerinin dağıtıcıya değil bir personel vasıtasıyla yapılması ve bu servisler için talep edilen bilgisayar ihtiyacının karşılanması, eski bilgisayarların da yenilenmesi.

  MADDE 12- Seyyar Görev tazminatının artırılması.   12-GEREKÇE:

Köy dağıtıcılarına ödenmekte olan seyyar görev tazminatı miktarının %50 oranında artırılması ve bu işi bir fiil yapanlara bu paranın verilmesi. Ayrıca, köy dağıtıcılarının(Yüklü miktarda maaş dağıtımında) tek başına değil, güvenlik görevlisinin eşliğinde yapmasının sağlanması. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görev yapan köy dağıtıcılarının can güvenlikleri açısından sivil kıyafetlerle, araçların da giydirilmiş değil özel araçlarla yapmalarının sağlanması.

Dağıtıcılara köpek savar cihazının alınması.

MADDE 13- Cumartesi çalışmalarının kaldırılması.   13-GEREKÇE:

PTT Merkezlerinde Cumartesi çalışmasının tamamen kaldırılması.Bazı merkezlerin açılması konusunda gelen taleplerin kabul edilmemesi.

 Ayrıca, hafta içi uygulanan öğle mesaisi kuruma ve çalışana fayda yerine zarar vermekte ve büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Özellikle personeli az olan  yerlerde personel sırasıyla öğle yemeğine ayrılması kuyrukların oluşmasına, vatandaşın hakarete varan tepkilerine yol açmasına ve güvenlik personeli olmadığı için risk oluşturmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden uygulamanın kaldırılması.

Posta İşleme Merkezleri ve dağıtım merkezlerinde Cumartesi çalışması;

Nitelikli hizmetlerin ve postanın ayrılması ve hazırlanması amacıyla;

01-15 dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla beş,

15-25 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla yedi,

26-35 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla on,

35-70 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 20,

70-140 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 30,

140-280 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 50, personelin çalıştırılması diğer personelin izinli sayılması..

MADDE 14- Resmi ve dini bayramlar   14-GEREKÇE:

Resmi ve Dini Bayramlarda arife günü de dahil zorunlu çalışan nöbetçilerin dışında bütün personelin izinli sayılması. Kurumun bütün birimlerinde bu karara kesin uyulması. Her bayram çıkartılan genelgede yer alan TELGRAF, KAYITLI-KAYITSIZ TEBRİK VE DAVETİYE, TEBLİGAT, HIZLI TEBLİGAT, KAYITLI KÜÇÜK PAKET KURYE ve KARGO gönderilerine ait dağıtım hizmetlerinin yürütülmeye devam edilmesi şeklinde yazılması yanlış yorumlara yol açmaktadır. Kararın daha net yazılması.

MADDE 15- Mesai-yol ücreti ve yemek verilmesi.   15-GEREKÇE:

Resmi ve dini bayramlarda zorunlu çalışan personele mesai ile yol ücretinin yanı sıra yemek verilmesi veya ücretinin ödenmesi.

  MADDE 16- Merkez ve Şubelerde çalışma saatleri   16-GEREKÇE:

Merkezlerde çalışma saatleri; sabah  08.30-12.30 öğleden sonra 13.30-17.30 (Gişeler 17.00’de kapanır)

Şubelerde ise mesai  öğleden sonra saat 16’da  biter. Merkez ve şubelerin kapılarına müşterilerin göreceği şekilde yazılır.

Merkez ve şubelerde çalışma saatlerinde değişiklik yapılamaz. Şubelerde en az iki kişi çalıştırılır. Zarar eden şubelerin kapatılması.

  MADDE 17- Kurum içi unvan yükselme sınavları.   17-GEREKÇE:

Kurum içi sınavlarına, eğitim ve sicil durumu uygun olan   memurların 3 ve 4.sınıf merkez müdürlükleri sınavına girmesinin yolunun açılması. Veznedarların müdürlük sınavına girmelerinde aranan 10 yıllık şartın 5 yıla düşürülmesi.Veznedarlara şefle memur arasında bir statünün verilmesi. Ayrıca büyük merkezlerde Veznedarın yanına bir muhasebe memurunun verilmesi. Dört  yıllık fakülte mezunu hizmetli ve şoför kadrosunda bulunan personelin  memurluk sınavına alınması.  Görevde Yükselme yönetmeliğinin değiştirilerek, Mühendislerinde Merkez Müdürlük sınavlarına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, ayrıca açıktan atama yerine kurum personeli olup mühendis diploması olanların Mühendislik sınavına alınması, Başmühendis ve grup başmühendisliği sınavlarının yapılması.  İki yıllık MYO’nu bitirmiş teknisyenlerin Teknikerliğe atanmaları, atanmayacaksa 2006 yılında çıkartılan10344 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bir üst öğrenim görenlere Teknikerlik kadrosunun verilmemesi durumunda ödenen özlük ve mali hakların kurumumuzda çalışan ve bu hakkı elde edenlere de verilmesi veya bu kadroyu hak etmiş olanların Uzman kadrosuna atamalarının yapılması. Başmüdürlük ihtisas servislerinde, şef ve müdürlük sınavlarının açılması, personel ihtiyacının karşılanması, İş gücü yoğun olan veznedarlara yardımcı muhasebe memuru verilmesi.

MADDE 18- Teknik personelin görevine iadesi.   18-GEREKÇE:

17.08.2011 tarih ve 9359 Sayılı Yönetmelik ile Teknik personele uygulanan yapılandırmanın uygulamadan kaldırılarak mağdur edilen teknik personelin tekrar eski görevlerine iade edilmeleri. (Uygulamadan sonra klimalar çalışmıyor,bilgisayarlar arıza yapıyor.Arızalar için dışarıdan hizmet alımına son verilmesi .

  MADDE 19- Dağıtıcılık ve güvenlikte geçen sürelerin şeflik sınavında sayılması.   19-GEREKÇE

Dağıtıcı ve güvenlikçi olarak çalışan personelin hizmetlerinin şeflik sınavında sayılması.

  MADDE 20- Yıllık ve mazeret izinleri   20-GEREKÇE

Yıllık izinlerin mutlaka kullandırılması. Yerine adam bul sonra izine git gerekçesini ortadan kaldıracak ve muhakkak izin kullandırılacak tedbirlerin alınması ve her grupta birer yedek dağıtıcının bulundurulması. Yıllık izin haricinde her yıl verilen mazeret izinlerinin muhakkak kullandırılması. Yıllık izin ve mazeret izni kullandırmayan yöneticiler hakkında işlem yapılması.

MADDE 21- Kıyafetlerin yeniden yapılması.   21-GEREKÇE

Dağıtıcı kıyafetlerinin konseptini değiştirmek amacıyla en çok üyesi olan üç sendikadan ve Dağıtıcılar Derneğinden birer temsilcinin de yer alacağı bir komisyon kurulması ve bu komisyonun çalışmaları sonucu kıyafetlerin yeniden oluşturulması. Kıyafetlerin illere göre yapılması, mesela Antalya’da Turizm PTT’cisi gibi kıyafetlere yer verilmesi. Motosiklet kullanan dağıtıcılara, yazın normal mont verilmesi.Yağmurluklar su geçirmeyen malzemeden yapılması. Başdağıtıcıların kıyafetlerinin dağıtıcılardan farlı olması, şirket elemanlarının kıyafetlerinin de kurum tarafından karşılanması,

Dağıtıcıların kıyafetlerini değiştirebilmeleri için, dağıtım servislerine dolap ve duş yapılması.

Teknik personele giyim yardımının tekrar verilmesi.

MADDE 22- Gelen–Giden ve Mübadele servisinin sorunları   22-GEREKÇE

Gelen Giden ve mübadele servisinde çalışanlara yazlık ve kışlık  iş elbisesi verilmesi. Uluslar arası çalışma normları uyarınca ve buna paralel iş kanununun gerektirdiği günlük, haftalık ve aylık maksimum çalışma sürelerine kurumumuzun her biriminde riayet edilmelidir. Bu personele haftada en az bir gün izin verilmesi. Bu servislerde en az iki kişinin çalıştırılması.

MADDE 23- Gişe personeline ve Dağıtıcıya sahip çıkılması Personele hukuk yardımı yapılması.   23-GEREKÇE

Gişelerde çalışan personel zaman zaman  müşterilerin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalıyor veya yazılı şikayetlerde bulunuyor. Kurum her zaman vatandaşı haklı görüyor ve personel hakkında soruşturma açıyor. Yapılanlar vatandaşı cesaretlendiriyor, kuruma ve çalışanlara saygısı kalmıyor. Bu saygının ve itibarın sağlanması için çalışanlara sahip çıkılması, soruşturmanın gizli yapılması, müşterinin gözünün önünde personelin azarlanmaması. Bunu yapanların cezalandırılması.

Hangi işlemin kaç dakikada yapılacağı tablosu, müşteri ile memuru karşı karşıya getirmektedir. Sistemin fazla ve yavaş işlediğide gözönüne alınarak yeniden düzenlenmesi. Gişe personeline dinlenme süresi tanınması.

Dağıtıcı persnelde zor şartlar altında görevini yapmaktadır. Günü geçmiş postadan dolayı, tebligat dağıtırken müşteriler tarafından hakarete uğramakta, darp edilmektedir. Bazende işin yoğunluğundan, personelin eksikliğinden tebligatlarda gecikmeler yaşanmakta, kaybolanlarda olmaktadır. Bu durumlarda özellikle cezalandırılmaları konusunda özel bir çaba sarfedilmektedir. Yalnız bırakılmaktadır.

Özellikle Tebligat dağıtımı sırasında ve görevi başında(Merkez gişeleri ve şubelerde) şiddet ya da baskı neticesinde mahkemelik olan personele kurum tarafından mutlaka hukuki yönden avukat desteği sağlanması.

MADDE 24- İş bitimi ibaresinin kaldırılması.   24-GEREKÇE

Kurumla kişi arasında yapılan sözleşme metinlerinden Yanlış anlaşılmaları ve istismarlara yol açan iş bitimi ibaresinin çıkarılması.

MADDE 25- Para sayma makinası   25-GEREKÇE

Merkez ve şubelere yeterli sayıda para sayma makinesinin alınması.

  MADDE 26- Mazeret tayin talepleri   26-GEREKÇE

Eş durumunda( SSK-BAĞ-KUR dahil) veya personelin çocuğu- kendisi üniversiteyi kazandığı takdirde norma bakılmaksızın tayininin yapılması ve becayiş hakkının tanınması.

MADDE 27- Cihet değiştirme ve Başdağıtıcı görevlendirme   27-GEREKÇE

Dağıtıcıların cihetlerinin değiştirilmesi bağlı bulunduğu şef ve müdürün mutabık kalması ve  gerekçesi açık ve net belirtilmek suretiyle yapılması. Başdağıtıcı görevlendirmelerinin kesinlikle kaldırılması.

  MADDE 28- Merkezlere internet bağlanması.   28-GEREKÇE

Teknoloji çağında ihtiyaç anlamında her merkeze ayrı bir bilgisayar ile internet hattı bağlanarak internet erişiminin sağlanması.

MADDE 29- El terminallerinin yenilenmesi.   29-GEREKÇE

Mevcut el terminalleri ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır. Bunların yerine güncel son teknolojiyi içeren, çıktı veren terminallerin alınması.

MADDE 30- iş yerlerinin bakım ve onarımı.   30-GEREKÇE

Özellikle, Kargo, posta işleme merkezleri olmak üzere, merkezler ve şubelerin insan onuruna yakışır fiziki mekanlara kavuşturulması (klima-lavobo-tuvalet-ısınma-havalandırma)(İstanbul AVPİM- Ankara PİM, Ankara Kargo merkezi ve Malatya Kargo Müdürlüğü gibi)

MADDE 31-Ambulans-Kreş ve ATM cihazı   31-GEREKÇE

Çalışan sayısı yüzün üzerinde olan Pim’lerde işyeri hekimi ve sağlık memuru istihdam edilmesi ve ambulans bulundurulması. Bayan sayısı yüzü aşan illerde kreş ve gündüz bakım evi açılması. Ayrıca ATM cihazı konulması.

MADDE 32- Zırhlı araç ve güvenlik memuru   32-GEREKÇE

Merkez ve Şubelerden ring seferleriyle toplanan paraların zırhlı araçlarla ve güvenlik memuru eşliğinde yapılması. Gişe memurlarına, veznedarlara veya şoförlere tek başına yaptırılmaması.

MADDE 33- Araç kullanan personele ilave ücret verilmesi.   33-GEREKÇE

 Araç kullanan  personelimiz(Motosiklet dahil) araç kullanmayla birlikte tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo, konutta teslim gibi hizmetleri de yerine getirmektedir. Yani iki hizmeti birden yapmaktadır. Personelimizi teşvik etmek amacıyla ilave bir ücret verilmesi. Ayrıca araçların iç ve dış temizliği bu işi yapan firmalarla anlaşma yapılarak yaptırılması veya yaptırılmayan yerlerdeki araçlar için ödenek çıkartılması. Ayrıca, kurum araçlarının kaza sonucunda ortaya çıkan masrafının önceden olduğu gibi Dahili Sigorta’dan karşılanması.

MADDE 34- Cezaların kurum tarafından karşılanması   34-GEREKÇE

Araç kullanan personelimiz göreve çıktığında aracını park ettiği yerden çekiliyor ve ceza kesiliyor. Kurumla Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma yazısını gösterseler dahi araçlar çekiliyor ve ceza kesiliyor. Park ücretinin veya çekilme ücretinin kurum tarafından karşılanması.

MADDE 35-Merkez ve şubelere Damacana su verilmesi. Her dağıtıcıya günlük bir litre su parası ödenmesi.   35-GEREKÇE

Şehir şebeke suyu içilmeyen il ve ilçelerde PTT merkezlerinin tamamına dağıtım ve işleme müdürlüklerine, dağıtım birimlerine, başmüdürlüklere, kadrolu çalışanlarla birlikte şirket elemanlarını da göz önüne alarak yeterli sayıda sebil konulması ve damacana su alınması.

Ayrıca, dağıtıcıya günlük bir litre su parası verilmesi

MADDE 36- Yeterli sayıda temizlik elemanı çalıştırılması   36-GEREKÇE

Merkezlerde yeterli temizlik elemanı olmayışı veya şubenin merkeze çok uzak oluşu yüzünden Şubelerin temizliği şubede çalışan personel tarafından yapılmaktadır. Küçük merkezlerde temizlik elemanları saatlik olarak çalışmaktadır.  Dört saat gelen bir kişi daha sonra ne iş yapacaktır. Ayrıca temizlik elemanı olarak alınan kişiler, merkezlerde kargo, gelen giden ve diğer hizmetleri de yapmalarından dolayı, bu kişilerin sözleşmelerinin tam güne çıkartılması.

MADDE 37-Misafirhane ve sosyal tesis   37-GEREKÇE

Başmüdürlüklerde bulunan misafirhanelerin tadilatlarının yapılarak hizmete açılması.Olmayan yerlerde ise misafirhane yapılması. İstanbul’un her iki yakasına misafirhane ve sosyal tesisler yapılması.

Ayrıca, Antalya Lara’da atıl bir durumda bulunan kampın hizmete açılması.

MADDE 38- Personele ücretsiz toplu taşım kartı verilmesi.   38-GEREKÇE

Belediye ve özel halk otobüslerinden ücretsiz dolaşım hakkı bulunan Dağıtıcı personeli otobüslere binişlerinde zorluklar çıkarılmaktadır. özellikle, özel halk otobüslerine bindirilme konusunda, hakarete varan davranışlarla karşı karşıya kalıyorlar, zaman zaman otobüsten indiriliyorlar. Başta dağıtıcı personel olmak üzere Büyükşehirlerde çalışan personele yol ücreti veya toplu taşım kartı verilmesi.

Ayrıca Cumartesi günleri nöbetli çalışan personele servis verilmemektedir. Yol ücreti veya toplu taşım kartı verilmesi.

İstanbul’un her iki yakasında dağıtıcılardan yılbaşında alınan 40 Tl’nin iade edilmesi.

MADDE 39- Dağıtıcı çantalarının kalitesinin artırılması.   38-GEREKÇE

Belediye ve özel halk otobüslerinden ücretsiz dolaşım hakkı bulunan Dağıtıcı personeli otobüslere binişlerinde zorluklar çıkarılmaktadır. özellikle, özel halk otobüslerine bindirilme konusunda, hakarete varan davranışlarla karşı karşıya kalıyorlar, zaman zaman otobüsten indiriliyorlar. Başta dağıtıcı personel olmak üzere Büyükşehirlerde çalışan personele yol ücreti veya toplu taşım kartı verilmesi.

Ayrıca Cumartesi günleri nöbetli çalışan personele servis verilmemektedir. Yol ücreti veya toplu taşım kartı verilmesi.

İstanbul’un her iki yakasında dağıtıcılardan yılbaşında alınan 40 Tl’nin iade edilmesi.

MADDE 40- Komisyonlarda yer almak istiyoruz   40-GEREKÇE

Genel Müdürlük ve başmüdürlüklerde kurulan bütün komisyonlarda kurumda en fazla üye yapmış üç sendikadan nisbi temsil sistemine göre temsil edilmesi. Ayrıca Dağıtıcılar Derneğindende bir kişinin katılması.

MADDE 41-Cenazeye araç temin edilmesi.   41-GEREKÇE

Personelin, kendisi, eşi, çocuklarının cenazesinde kurum tarafından personelin cenazeye katılması amacıyla araç temin edilmesi.

MADDE 42- Moral gecelerinin düzenlenmesi.   42-GEREKÇE

Personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek, birlik ve beraberliği, kaynaşmayı, dayanışmayı sağlamak amacıyla, yılda bir defa eş ve çocuklarının da katılacağı geceler düzenlenmesi. Zor şartlar altında çalışan personelimiz sadece sıkıştırılıyor, cezalarla tehdit ediliyor. Oysa başarılı personelimizin zaman zaman taltif edilmesinin verimi artıracağı da bir gerçektir.

MADDE 43-Tefrik kasalarının yenilenmesi.   43-GEREKÇE

Dağıtım servislerinde bulunan tefrik kasaları çok eski, kirli ve paslı, yenilenmesi.

MADDE 44-Kontür verilmesi   44-GEREKÇE

Merkez ve kargo müdürlerine değişik amaçlarla verilmiş telefon ve hatlarının yerine, kişinin şahsi telefonunun ücretinin bir kısmının karşılanması.  Ayrıca ev telefonları son günlerde iptal edilmektedir. Müdürlerin ev telefonlarına verilen 2000 kontürün de cep telefonlarına aktarılması.

MADDE  45-ÇAY OCAKLARINDA YAŞANAN SORUNLAR   45-GEREKÇE

Çay ocakları ihaleyle özel sektöre verilmiş ancak hizmetlerinden çalışanlarımız memnun kalmamıştır. Çalıştırılan personelin sigortası ödenmemekte, maaşı zamanında verilmemekte ve çok az personel çalıştırılmakta. Ayrıca  kalitesiz çay yapılmaktadır.

MADDE 46-MOTORSİKLETLERİN YENİLENMESİ, ELEKTRİKLİ BİSİKLET ALINMASI   46-GEREKÇE
Mevcut motosikletler çok eskimiş ve tamiri çok masraflı olmaktadır. Araçların yenilenmesi, ayrıca araştırma yapılarak, uygun ve kullanmaya müsait yerlere elektrikli bisiklet alınması.
MADDE 47-ASKER ÖDEMELERİNİN ATM’den YAPILMASI   47-GEREKJ
Asker ödemelerinde ortaya çıkan olumsuzlukları ve istismarları önlemek amacıyla, genelkurmay başkanlığı ile bir protokol yapılarak, askere gidenlere PTT kartı çıkartılması ve ödemelerin ATM’lerden yapılması. >


 
 
17 Mart 2012 Cumartesi 01:56
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:58
  • Güneş06:44
  • Öğlen11:49
  • İkindi14:17
  • Akşam16:33
  • Yatsı18:06
 
Anket
MHP 1 Kasım seçimleri sonucunda olaganüstü konreye gider mi?
Hayır, kesinlikle gitmez.
Evet, gider.
 
Gazete Manşetleri
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Beşiktaş
34
25
4
5
79
2
Fenerbahçe
34
22
8
4
74
3
Torku Konyaspor
34
19
9
6
66
4
Medipol Başakşehir
34
16
11
7
59
5
Osmanlıspor FK
34
14
10
10
52
6
Galatasaray
34
13
12
9
51
7
Kasımpaşa
34
14
8
12
50
8
Akhisar Bld Spor
34
11
13
10
46
9
Antalyaspor
34
12
9
13
45
10
Gençlerbirliği
34
13
6
15
45
11
Bursaspor
34
13
5
16
44
12
Trabzonspor
34
12
4
18
40
13
Çaykur Rizespor
34
9
10
15
37
14
Gaziantepspor
34
9
9
16
36
15
Kayserispor
34
7
13
14
34
16
Sivasspor
34
6
13
15
31
17
Eskişehirspor
34
8
6
20
30
18
Mersin İdman Yurdu SK
34
5
6
23
21
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1763 - Macaristan'da deprem.
1838 - I. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır.
1841 - Giselle balesinin prömiyeri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie Royale de Musique tiyatrosunda yapıldı.
1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.
1894 - İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.
1895 - El Salvador, Honduras ve Nicaragua birleşerek Orta Amerika Birliğini kurdular.
1914 - Avusturya arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophia'nın, Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.
1919 - I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.
1921 - İzmit'in kurtuluşu
1923 - Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.
1926 - Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.
1928 - Almanya'da sosyalist Herman Müller şansölye olarak göreve başladı.
1931 - İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı.
1933 - Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.
1936 - Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında bir kukla devlet kurdu.
1938 - Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.
1938 - Chicora-Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü.
1940 - Romanya, Basarabya (bugünkü Moldova) bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı.
1943 - Şair Yahya Kemal,Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu.
1943 - Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı.
1948 - Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi.
1950 - Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi.
1963 - Kürt devleti kurmak için örgütlendikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
1965 - Toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı.
1967 - İsrail, doğu Kudüs'ü ele geçirdi.
1968 - Yunus Nadi Armağanı'nı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı.
1969 - Stonewall ayaklanmaları başladı.
1971 - Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı.
1978 - Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi.
1981 - Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı; 72 politikacı ve görevli öldü.
1982 - Televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı.
1983 - "Az Gittik Uz Gittik" adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti.
1984 - 13 ilde sıkıyönetim kaldırıldı. Bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi; 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi.
1984 - "Sansür ve sürgün kararnamesi" nin ilk uygulamasında 2000'e Doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı.
1989 - Natanz Olayı
1994 - Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan Hürriyet Holding'in yüzde elli hissesini satın aldı.
1997 - Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı.
1997 - Mike Tyson, boks maçının üçüncü raundunda rakibi Evander Holyfield'in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu.
2000 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı.
2004 - 17. Nato zirvesi İstanbul'da başladı.
2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan üçüncü ülke oldu.
2006 - Montenegro, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi.
2009 - Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyon Kupasını kazandı.
 
Arşiv
 
Süper Loto
23.06.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu121930444748
 
On Numara
27.06.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu12142122243233344143454750525455616264697174
 
Sayısal Loto
25.06.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu060711162435
 
Şans Topu
22.06.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu132025272813
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık